här ser CS Möbelfabriks nya visitkort ut. Tryckta på björkfanér. Är man
en äkta svensk möbelfabrik ska det synas i allt man gör tycker jag.

Art Director: Katrin Bååth
Fotograf: Julia Björk