Ännu en gång är det Minna som står för fotograferandet.