Inlägg nummer 1 400. Den här bilden är till dig Kerstin.