Jag är inte så delaktig i det nya ägandet på Ny reklam, men det är jag som har tagit bilden…
Läs mer om nya ny reklam på www.resume.se