Skomakarens barn här äntligen fått upp de sista tavlorna i Minnas rum.