Jag skänkte precis en timme av min lön till Haiti.
Gör det du också på www.lakareutangranser.se/timme